SNACKS_SOUP

Sort & Filter
HomeSNACKSSOUP
(HAO HAO CHI) Hand-made Wonton [12pcs/pack]
(HAO HAO CHI) Hand-made Wonton [12pcs/pack]
(I-MEI) Pork Meat Ball [430g/pack]
(SANLIU) Duck Thick Soup [950g/pack]
(SANLIU) Duck Thick Soup [950g/pack]
(I-MEI) Pork & Mushroom Meat Ball [190g/pack]
(ZHENG JIANG KANG) Si Shen Soup [2bowl/pack]
(ZHENG JIANG KANG) Si Shen Soup [2bowl/pack]
(PENG HU LEE) Premium Ba Bao Seafood Soup [1.5kg/pack]
(PENG HU LEE) Premium Ba Bao Seafood Soup [1.5kg/pack]
(ACHUN) Pork Paste Filled Fish Ball [300g/pack]
(ACHUN) Pork Paste Filled Fish Ball [300g/pack]
(I-MEI) Fish Ball - Squid [430g/pack]
(PENG HU LEE) Premium Buddha Jumps Over The Wall Soup [2.5kg/pack]
(PENG HU LEE) Premium Buddha Jumps Over The Wall Soup [2.5kg/pack]
(KKLIFE) Beef Soup [450g/pack]
(KKLIFE) Beef Soup [450g/pack]
(ACHUN) Century Egg Filled Pork MeatBall [320g/pack]
(HAI REI) Mushroom MeatBall [600g/pack]